Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Námestie Svätej Trojice, 969 01 Banská Štiavnica (volať: Libor Knapek, +421 905 432 944)

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:15 – biblické štúdium – sobotná škola

10:30 – 12:00 – bohoslužba – kázeň

_____________________________________________________________________________________________

Kazateľ: ThDr. Jozef Kučera

e-mail: kucera.kucerova@gmail.com

mobil: +421 905  741 426

______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V BANSKEJ ŠTIAVNICI?

(volať: Libor Knapek, +421 905 432 944)

GPS súradnice: 48.4604148; 18.8920217