Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

__________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Akademická 20, 969 01 Banská Štiavnica; v modlitebni SLOVO ŽIVOTA, oproti lesníckej škole (volať: Libor Knapek, +421 905 432 944)

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:15 – biblické štúdium – sobotná škola

10:30 – 12:00 – bohoslužba – kázeň

_____________________________________________________________________________________________

Kazateľ: ThDr. Jozef Kučera

e-mail: kucera.kucerova@gmail.com

mobil: +421 905  741 426

______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V BANSKEJ ŠTIAVNICI?

GPS súradnice: 48.459106; 18.898833